Tractaments temes immobiliaris i industrials, S.L.

Tractaments temes immobiliaris i industrials

Personal

L’equip de professionals està en continua formació, adaptant-se a les noves tecnologies que apareixen al sector i seguint les pautes que marquen els cursos de: millora tecnològica i de prevenció de riscos laborals.